האם מותר להוריד כסף מהמשכורת

תאריך

הקדמה: מהו ניכוי שכר?

ניכוי שכר הוא הפחתת שכרו של העובד. זה יכול להיעשות על ידי המעסיק או העובד עצמו. הניכוי יכול להיות ממספר סיבות, כמו החזר הלוואות, הפרשות לקרן פנסיה או פוליסות ביטוח.

חוק תקני עבודה הוגנים אינו מאפשר למעסיקים לבצע ניכויים מהשכר מכל סיבה שהיא מלבד אלו הנדרשות על פי חוק. מעסיקים גם אינם רשאים לבצע ניכויים משכר העובד אם לא נתנו את הסכמתם בכתב, ואין זה חוקי למעסיק לבצע ניכויים המפחיתים את שכר העובד מתחת לשכר המינימום.

מעסיקים נדרשים גם לספק לעובדים הצהרה המפרטת את כל הניכויים שנעשו מתלושי השכר שלהם בכל יום משכורת.

ניכוי שכר הוא כאשר משכורתו של אדם מופחתת בסכום מסוים. ניתן לעשות זאת על מנת להחזיר חוב, או כעונש על התנהגות בלתי הולמת.

ישנן שתי דרכים לנכות כסף מהמשכורת, והן:

– סכום קבוע לחודש: המשמעות היא ששכרו יופחת לאדם באותו סכום מדי חודש עד לפירעון חובו.

– אחוז שכר מוסכם: המשמעות היא ששכרו יופחת לאדם באחוז קבוע בכל פעם שהוא מקבל אותו עד לפירעון חובו.
למידע מורחב בתחום של האם מותר להוריד כסף מהמשכורת כדאי לבקר באתר employment-law.co.il

מבוא לחוקי מס שכר בקנדה

סוכנות ההכנסה של קנדה (CRA) היא הסוכנות הממשלתית האחראית על אכיפת חקיקת השכר. מעסיקים נדרשים לנכות מס הכנסה, תוכנית פנסיה של קנדה (CPP), פרמיות של ביטוח תעסוקה (EI) וסכומים אחרים מתלושי המשכורת של העובדים.

גובה המס שנוכה משכר העובד תלוי במחוז או בטריטוריה שבה הוא מתגורר, ובהכנסתו. המעסיק אינו רשאי לנכות כל סכומים אחרים משכר העובד ללא אישור בכתב מ-CRA.

חוקי מס שכר בקנדה הם החוקים המסדירים את מיסוי השכר. המטרה של ממשלת קנדה היא להבטיח שהעובדים לא ישלמו יותר מהחלק הנדרש שלהם במס.

העובד משלם מס הכנסה, והמעסיק משלם מיסי שכר עבור עובדיו. מיסי שכר אלה כוללים תרומות CPP/QPP, פרמיות EI וניכויים ממס הכנסה. מעסיקים משלמים גם מגוון עלויות אחרות הקשורות לעבודה בשם עובדיהם, כגון פרמיות פיצויים לעובדים, הטבות מביטוח תעסוקה (EI) ותשלומי יתר של ביטוח תעסוקה (EI).

מעסיקים יכולים לנכות את העלויות הקשורות לעבודה משכר העובד; עם זאת, הם אינם יכולים לנכות סכומים כלשהם עבור מס הכנסה או תרומות CPP/QPP כי אלה משולמים על ידי המעסיק

יתרונות וחסרונות של ניכוי מיסי שכר

מעסיקים נדרשים לנכות מס שכר מתלושי המשכורת של עובדיהם ולשלם את המסים לממשלה. מסים אלו, כגון מס הכנסה פדרלי, ביטוח לאומי ומדיקייר, מנוכים מתלוש המשכורת של העובד לפני שהוא או היא מקבלים אותו.

היתרונות בניכוי מסי שכר הם שמעסיקים יכולים להימנע מתשלום כסף רב בשכר לעובדים ובמקום זאת לשלם סכום קטן יותר במסי שכר. מעסיקים גם חוסכים בהוצאות הנהלת חשבונות מכיוון שהם לא צריכים לחשב כמה כסף חייבים לכל עובד בכל תלוש משכורת. עובדים שמקבלים פחות שכר יוכלו לפצות על הפסד זה בקבלת יותר קצבאות דרך מערכת הביטוח הלאומי הממשלתית.

מס הכנסה מאפשר למעסיקים לנכות מיסי שכר מתלושי השכר של העובדים. הסיבה לכך היא שמסי שכר נחשבים כהוצאה עבור החברה. לאחר מכן, החברה רשאית לנכות מיסים אלו מתלושי המשכורת של עובדיה, והעובד אינו צריך לתבוע את הניכויים הללו בדוח המס.

ישנם שני סוגים של מס שכר: מס הכנסה פדרלי ומס ביטוח לאומי/Medicare. מעסיקים רשאים לנכות מס הכנסה פדרלי, אך הם אינם יכולים לנכות מס ביטוח לאומי/Medicare מתלוש המשכורת של העובדים שלהם.

המעסיק יכול לבצע ניכוי עבור מיסי ביטוח לאומי/Medicare אם יבחר לכסות את העלויות הללו בעצמו במקום לגלגל אותן לעובד כחלק מהשכר.

אונטריו טבלאות ניכויים והעברות מס למעסיקים

באונטריו, קנדה, מותר לבצע ניכויים ממשכורתו של עובד בנסיבות מסוימות. על מנת לנכות כסף ממשכורתו של עובד, המעסיק צריך לקבל אישור מהעובד. כמו כן, המעסיקים נדרשים למסור לעובדים הודעה בכתב על הניכויים ומדוע הם מנוכים.

ניכויים אלה יכולים להתבצע מכל מספר סיבות כגון:

– לשלם עבור סחורה או שירותים שנרכשו על ידי המעסיק בשם העובד

– להחזיר לעובד הוצאות שנגרמו לו מטעם המעסיק

– לפצות על הפסדים שנגרמו לעובד עקב גניבה או נזק שנגרם על ידו

– כדי לגבות כספים שעובד חייב לצד שלישי (למשל, מיסים)

מעסיקים צריכים להיות מודעים לכך שקיימים שני סוגים של ניכויים מהשכר:

– ניכוי עבור הפרשות לתוכנית פנסיה של קנדה (CPP).

– ניכוי דמי ביטוח עבודה (EI).

חלק מהמעסיקים עשויים גם לנכות כסף ממשכורתו של העובד כדי להחזיר חוב. החוק מחייב את המעביד לנהל רישום של ניכויים אלו, לרבות הסכום, התאריך והסיבה לכל ניכוי. המעסיק חייב גם לספק את הרשומות הללו לסוכנות ההכנסה של קנדה כאשר הוא מתבקש.

הטבלאות הבאות מספקות מידע על מה אתה יכול לנכות משכר העובדים שלך וכמה אתה יכול לנכות למטרות שונות.

עוד
כתבות